ABC-piramides - Atman Buddhi Concentration

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

ABC-piramides

Nederlands > Atman Buddhi Concentration
De sterke verticaal gerichte energie van de ABC-piramides helpt zowel om te aarden, als de verbinding met de Lichtwereld te versterken. De piramides creëren openheid om naar binnen te keren en de eigen kern, de Godsvonk, te ontsluieren en te integreren in het aardse zijn. Zo ontdoet men zich van het lager zelf en maakt men bewust vorderingen op het pad naar spiritueel meesterschap en daar voorbij.

Piramide met de punt omhoog
Een rechtop staande piramide helpt om de verbinding met de Lichtwereld helderder te maken en te versterken. Zo creërt hij een sfeer om open en eerlijk met elkaar om te gaan.
Tijdens meditatie of healing kan de piramide in deze positie behulpzaam zijn bij de afstemming op de Lichtwereld en de mens te beschermen tegen energieën die hem afleiden van het zuivere Zijn.
Een piramide in huis heeft een licht activerende werking op de aanwezigen, om zich bewuster te worden/zijn van zichzelf en zijn/haar persoonlijke aandeel in diverse processen. Zo komt men tot inzichten en wordt men gestimuleerd om zijn bewustzijn positief te ontwikkelen.

Piramide met de punt omlaag
Wanneer de piramide ondersteboven geplaatst wordt (bijvoorbeeld in het speciaal hiervoor ontworpen onderstel van de ABC-Esthetics) zorgt hij voor een zeer sterke aarding. Men plaatst de piramide dan bijvoorbeeld onder een stoel of behandeltafel. Alle overtollige energieën (loskomende blokkades, emoties) kunnen op deze manier snel worden afgevoerd, zonder dat ze in de ruimte blijven hangen. Ook kan de cliënt een piramide ondersteboven vasthouden.
In acute situaties (b.v. bij plotselinge zeer heftige emoties) kan de piramide in deze positie gebruikt worden om weer snel terug in balans te komen en jezelf niet te verliezen in de emoties, maar het gebeuren vanuit meer acceptatie en begrip te bekijken.

Piramide op een zijvlak
Op één van de zijvlakken gelegd, kan de piramide eveneens zorgen voor een goed afvoer van overtollige energieën, zij het dat dit in een langzamer tempo gebeurt dan wanneer hij met de punt omlaag staat.
Aandachtspunt hierbij is in welke richting de punt van de piramide gedraaid wordt: dit is namelijk de richting waar al die overtollige energie naar toe wordt gestuurd. Om te voorkomen dat je anderen hiermee belast, verdient het aanbeveling om de punt indien mogelijk naar een buitenmuur te richten.


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu